Jdi na obsah Jdi na menu

Po rozdělení ČSFR - přesun civilní obrany pod Štáb civilní ochrany ČR. V roce 1994 byly záchranné útvary CO přesunuty z podřízenosti Generálního štábu AČR pod Hlavní úřad civilní ochrany ČR. Jednalo se o:

• 71. záchranný pluk CO Kutná hora (vznikl z 1. vojenského záchranného pluku civilní obrany)
• 72. záchranný pluk CO Jindřichův Hradec (vznikl z 12. vojenského záchranného pluku civilní obrany)
• 73. záchranný pluk CO Rakovník (vznikl z 11. vojenského záchranného pluku civilní obrany)
• 74. záchranný pluk CO Bučovice (vznikl z 2. vojenského záchranného pluku civilní obrany)
• 75. záchranný pluk CO Olomouc (vznikl z 21. vojenského záchranného pluku civilní obrany)

V roce 1997 reorganizace (a přejmenování) záchranných pluků civilní ochrany na záchranné a výcvikové základny civilní ochrany (v té době, rok po mezinárodním cvičení DAN-CZECH s jednotkami dánské agentury pro krizové řízení, jejichž ochranné obleky byly inspirací, došlo k zavedení šedě-oranžových lehkých zásahových obleků užívaných dodnes).

Po vstupu ČR do NATO - civilní ochrana přesunuta pod ministerstvo vnitra a vojenské záchranné útvary se stávají ostatní složkou IZS. Jsou jimi:

• 71. záchranná a výcviková základna Kutná hora
• 72. záchranná a výcviková základna Jindřichův Hradec
• 73. záchranná a výcviková základna Rakovník
• 74. záchranná a výcviková základna Bučovice
• 75. záchranná a výcviková základna Olomouc

V roce 2003 vznik 15. ženijní záchranné brigády, do jejíž podřízenosti přešel ženijní prapor a všechny záchranné a výcvikové základny.

Zrušení základní vojenské služby v prosinci roku 2004 značně omezilo akceschopnost vojenských záchranných útvarů, zejména co se týče personálního osazení. Společně s profesionalizací armády došlo v roce 2005 i k reorganizaci 15. ženijní záchranné brigády:

• 151. ženijní prapor Bechyně;
• 152. záchranný prapor Kutná hora
• 153. záchranný prapor Jindřichův Hradec
• 154. záchranný prapor Rakovník
• 155. záchranný prapor Bučovice
• 156. záchranný prapor Olomouc
• 157. záchranný prapor Hlučín

Roku 2008 byla 15. ženijní záchranná brigáda reorganizována na 15. ženijní brigádu. Došlo ke zrušení všech záchranných praporů. 152. zpr Kutná Hora, 153. zpr Jindřichův Hradec a 155. zpr Bučovice byly úplně zrušeny (ve smyslu dalšího výkonu záchranářské činnosti a staly se bojovými útvary). 157. zpr. Hlučín byl k 1. 1. 2009 převeden pod ministerstvo vnitra, a stal se Záchranným útvarem Hasičského záchranného sboru ČR. 154. zpr Rakovník a 156. zpr Olomouc byly zrušeny a vznikly z nich 152. ženijní prapor Rakovník a 153. ženijní prapor Olomouc. Jako nedílná součást obou těchto ženijních praporů vznikly samostatné záchranné roty (a pouze příslušníci samostatných záchranných rot nadále nosily oranžové barety).

V roce 2013 další reorganizace 15. ženijní brigády na 15. ženijní pluk, dále zrušení 152. ženijního praporu Rakovník, a obou samostatných záchranných rot. Ty byly přetransformovány a zařazeny do 151. ženijního praporu Bechyně a do 153. ženijního praporu Olomouc.

Tedy z někdejších šesti praporů, jejichž příslušníci hrdě nosili oranžové barety, je v současnosti nosí poslední dvě roty.